Ontbreken IT Cloud Architectuur veroorzaakt altijd problemen.

Als senior freelance ICT-manager heeft Jos Lindhout door de jaren heen heel wat IT-specialisten de revue zien passeren. Mooi dat hij, uit al die verschillende partijen en specialisten in zijn netwerk, toch steeds weer voor Commit-IT kiest.

In deze klant-case vertelt Jos Lindhout, op dit moment ICT-manager bij Gemeente Woerden, zelf hoe hij de samenwerking met ons bedrijf ervaart. Tegen welke problemen hij aanliep, hoe wij het project aangevlogen hebben en waar dat toe geleid heeft. Lees hieronder de gehele klant-case, bekijk de video en bedenk je ondertussen of deze manier van werken eigenlijk ook niet gewoon heel erg goed bij jou past.

Jos Lindhout in het kort:
Gedurende zijn loopbaan heeft Jos Lindhout o.a. gewerkt voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, de Belastingdienst, een aantal Nederlandse Gemeenten en commerciële bedrijven. We kunnen dus geruststellen dat Jos Lindhout niet de-eerste- de-beste ICT-manager is. Nee, hij wordt ingevlogen wanneer er serieuze problemen zijn, er sprake is van een impasse en de boel binnen de gestelde tijd gegarandeerd weer vlot getrokken moet zijn. https://www.linkedin.com/in/jos-lindhout-007a6b3a/

Ontbreken inzicht bestaande IT & Cloud Architectuur

De uitdagingen bij de Gemeente Woerden waren veelzijdig. De eerste uitdaging was het ontbreken van een totaalbeeld van de bestaande ICT-omgeving. Iets wat essentieel is wanneer er steeds op willekeurige momenten onverklaarbare problemen ontstaan, aan zowel de beheerders- als gebruikerszijde. 

“Als burger had ik niet zoveel met de gemeente. Je komt er dan eens in de 4 of 5 jaar om je rijbewijs te verlengen. Maar nu ik steeds vaker met gemeentes werk, valt het me op dat de hoeveelheid dienstverlening van zo’n gemeente enorm divers is. Het gaat van de openbare straatverlichting tot het ophalen van de vuilnis en van rijbewijzen tot het hele sociale domein. Een enorme diverse dienstverlening, wat vaak ook betekent dat de onderliggende ICT-omgeving uitgebreid en complex is. Daarnaast worden er bij de Gemeente Woerden ook nog eens heel veel verschillende systemen gebruikt. Dat tezamen maakt het zowel een hele interessante, maar ook zeker een complexe organisatie.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

“Ik ben in het najaar van 2018 bij Woerden binnengehaald omdat er een aantal structurele problemen waren. Namelijk de stabiliteit en de continuïteit van de systemen. De ICT lag er meerdere keren per week uit waardoor er geregeld burgers naar huis gestuurd werden. Er werd vooral geklaagd over de performance van de systemen en het netwerk was niet snel of robuust genoeg. Er waren klachten over doorlooptijden, gebruikers moesten te lang wachten voordat men met nieuwe voorzieningen of oplossingen kwam. Ook had Woerden geen idee waar ze de komende jaren naartoe wilde groeien. Dus zowel operationeel als toekomstgericht was er geen enkele visie. Ik heb de hulp van Commit-IT ingeschakeld, om boven water te krijgen wat daadwerkelijk de oorzaken waren achter de problemen die men steeds ervaarden.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

IT-ervaringen uit het verleden, bieden garanties voor de toekomst

Voor ons is het mooi wanneer bestaande relaties wederom contact opnemen. Dat is het teken dat we goed werk verricht hebben. Maar met alleen goed werk afleveren en duidelijke afspraken red je het tegenwoordig als ICT-bedrijf echt niet meer. Juist daarom investeren alle collega’s bij Commit-IT naast het zakelijke, ook doelbewust in het sociale stuk van de werkrelatie.

Terugkijken op mooie ICT-projecten

“In het verleden heb ik vaker met Commit-IT samengewerkt en kijk daarbij steeds terug op goede ervaringen. Dus ook nu weer heb ik het lijntje gelegd en hadden we op persoonlijk vlak en ten aanzien van het project meteen weer een klik.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

Sparren IT-specialisten die dezelfde taal spreken

“Wat mij deze keer, en de Gemeente Woerden zeker ook over de streep heeft getrokken om met Commit-IT in zee te gaan, was dat we eigenlijk direct al bij het intakegesprek dezelfde taal spraken. Ik had echt het idee dat ze snapten waar ik hulp bij nodig had. Ook wisten ze meteen al wat voor oplossing ze daarvoor konden bieden. Dus eigenlijk was het in het eerste gesprek al zo goed als beklonken.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

Verschillende fasen en aanpak van Commit-IT

In het project voor de Gemeente Woerden hebben we samen met Jos Lindhout duidelijke kaders gesteld. Kaders in de vorm van meetbare essentiële inzichten. Deze inzichten zouden dan dienen als fundament voor de operationele en strategische keuzes in het plan van aanpak. Zo konden namelijk alle voorgestelde en wel of niet gemaakte keuzes en investeringen te allen tijde feitelijk beargumenteerd worden.

“We hebben samen verschillende fases in dit project doorlopen. We zijn begonnen met de kale inventarisatie. Dit betekent gewoon in kaart brengen hoe de technische infrastructuur en architectuur eruitziet. Want voordat je bepaalt waar je heen moet, moet je ook bepalen waar je op dit moment staat. Dat inzicht was er nu echt onvoldoende. Het was echt noodzakelijk om ook een duidelijk en gekaderd plan uit te rollen met bijpassende adviezen hoe we alle problemen zouden tackelen.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

”Voordat je bepaalt waar je heen moet, moet je bepalen waar je op dit moment staat”

Kennis nieuwe en oude ICT-infrastructuur & -architectuur

”Ik ken Commit-IT als een no-nonsense partij, die echt veel vakkennis in huis heeft. Vakkundig, met know how van de laatste technologie, maar ook van de technologie hiervoor. Echt een enorme deskundigheid en dan met name aangaande technische infrastructuur en architectuur.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

ICT-strategie als road map richting de toekomst

“De samenwerking met Commit-IT heeft er voor de Gemeente Woerden toe geleid dat we een heel goed inzicht kregen in de basisinfrastructuur zoals die op dat moment aanwezig was. Op basis daarvan kon ik eindelijk echt een plan van aanpak maken richting de toekomst. Een plan dat duidelijk beschreef welke stappen er precies gezet moesten worden om de boel weer op orde te krijgen. Stappen om een goede stabiele technische infrastructuur te krijgen. Maar ook een road map van hoe we van de bestaande situatie moesten migreren naar de nieuwe situatie. Ze hebben voor mij dan ook een perfecte basis gelegd om de verdere plannen en de adviezen goed uit te kunnen werken.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

Op wat binnen dit ICT-project ben je het meest trots?

“Ik ben het meest trots op het feit dat we, de hele basis zoals we die moesten beschrijven, in een relatief korte tijd hebben neergezet. Ik verwacht dat de meeste andere organisaties daar weken of misschien zelfs wel maanden over doen. We hebben het gezien de urgentie en de beperkte tijd die er was, toch maar weer mooi voor elkaar gekregen. En daar mogen we best trots op zijn.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

Commit-IT aanbevelen J/N?

“Ik zal Commit-IT zeker aanbevelen bij mijn relaties. Sterker nog, dat doe ik ook regelmatig. Vooral vanwege de no-nonsense mentaliteit en de vakkennis die binnen het bedrijf aanwezig is. Ik geloof zeker dat we ook in de toekomst nog veel meer zaken met elkaar gaan doen.”

Jos Lindhout

ICT-manager, Gemeente Woerden

HEB JIJ OOK

EEN ICT UITDAGING?