Single Sign On referentie kort samengevat.

Zeer belangrijk voor het ziekenhuis was draagvlak voor het nieuwe systeem bij degene die ermee moesten gaan werken: De zorgverleners. Want zonder hun goedkeuring faalt elk systeem. Draagvlak werd onder andere gecreëerd door de gebruikers nauw te betrekken bij het Pakket van Eisen. Namelijk een balans tussen snelheid en veiligheid, maar waarbij snelheid van inloggen wel met stip op nummer 1 stond. Het nieuwe Single Sign On (SSO) systeem realiseerde een hogere efficiëntie en daarmee meer aandacht voor de patiënt.

Vertrekpunt en uitdraging Deventer Ziekenhuis

Bij de verhuizing naar een compleet nieuw gebouw, koos het Deventer Ziekenhuis al voor een nieuwe inrichting van de zorgverlening. Hierbij zijn de medewerkers op de poli’s dichter bij elkaar geplaatst en dus efficiënter en dynamischer. Een gevolg is dat de arts geen eigen kamer meer heeft maar wisselt tussen de behandelkamers en dus vaak moet inloggen.

Makkelijker & veiliger

“Voorheen logde we in met pasjes en pincodes. De pasjes moesten in een lezer, waarna een pincode werd gevraagd. En daarna startte de PC pas op. Dat wisselen moet sneller kunnen!”
Bob Fenneman

Hoofd beheer en ontwikkeling ICT, Deventer Ziekenhuis

ICT als tool om doelen te behalen

Zorgbudgetten staan onder druk. Dan is het belangrijk dat zoveel mogelijk tijd, geld en aandacht wordt besteed aan de primaire zorgprocessen en aan optimale dienstverlening. ICT is één van de pijlers om dit goed te ondersteunen, vindt het Deventer Ziekenhuis. De uitdaging was dan ook snel en veilig in te kunnen loggen en dossiers in te zien op wisselende werkplekken.

De aanpak en oplossing van Commit-IT

De oplossing hiervoor is Imprivata Single Sign On en Authentication Management, smartcard reader en Server Based Computing. Eenmalig inloggen met pas en pincode en daarna vijf uur lang alleen wisselen door middel van de pas op de lezer te houden en naadloze toegang tot applicaties en multimedia. En dat ook met twee beeldschermen. De enige handeling die daarvoor is vereist, is de universele medewerkerspas / toegangscontrolepas voor een cardreader te houden. Met mogelijk in de toekomst ook nog de mogelijkheid voor artsen en specialisten om voorschriften en/of toediening van medicatie af te tekenen door alleen de pas voor de reader te houden.

Concept Of Proof

Commit-IT heeft de SSO oplossing van Imprivata getest om deze, na een succesvol Proof Of Concept (POC), ook daadwerkelijk te implementeren. Bob Fenneman was vanaf het begin gecharmeerd van Commit-IT als leverancier en de gekozen aanpak.

Geen leverancier maar een partner

“Commit-IT was overtuigd van het product. Dus stelde men voor om een POC te doen en als het ons niet zou bevallen, zouden de kosten voor Commit- IT zijn. Ging het wel door, dan waren de kosten voor het Deventer Ziekenhuis. In tegenstelling tot bedrijven die zich meteen willen indekken – ook  financieel. Commit-IT toonde zich daadwerkelijk partner, geen leverancier. Ook was de betrokkenheid zeer hoog.”
Bob Fenneman

Hoofd beheer en ontwikkeling ICT, Deventer Ziekenhuis

Oplossingen hebben draagvlak nodig

Specialisten hebben het liefst dat alles openstaat en dat ze overal terecht kunnen voor hun gegevens. Dat is om redenen van privacy en veiligheid niet acceptabel. Door samen te werken, creëerden we onderling begrip en kwamen we uit op een eis voor het inloggen van vijf tot tien seconden.

Samenwerken richting de perfecte oplossing

“Commit-IT als partner was een verademing. Wat een betrokkenheid. Commit-IT is een echte partner; daar kunnen anderen echt een voorbeeld aan nemen. Ook hebben ze de producent Imprivata bij de POC en implementatie betrokken. Dit om de oplossing te optimaliseren binnen onze werkomgeving. En dit alles wilde we als proces ook echt samen met de leverancier doen.”
Bob Fenneman

Hoofd beheer en ontwikkeling ICT, Deventer Ziekenhuis

Single Sign On – Het behaalde resultaat

Het Deventer Ziekenhuis koos er bewust voor om pas live te gaan wanneer alles in orde was. Er is bewust gekozen voor verschillende poliklinieken met verschillende werkwijzen. Zo werden de gebruikers ervan overtuigd dat de oplossing echt werkt. Het ICT-team heeft alle bestaande randapparatuur aan de Pc’s en Thin Cliënts weg gehaald en vervangen door de nieuwe desktop met standaard muis, toetsenbord en cardreader.

Dit zegt alles

“De eerste dag na de uitrol hebben we niemand gehoord over hun eigen spullen die weg waren. Iedereen wil nu met de nieuwe standaard werken. En dat zegt alles.”
Bob Fenneman

Hoofd beheer en ontwikkeling ICT, Deventer Ziekenhuis

HEB JIJ OOK
EEN ICT UITDAGING?