Storage vervangen 

IJsselland ziekenhuis.

Samen met Suzan Verzijden en Gert van Zuylen, beide werkzaam bij het IJsselland Ziekenhuis, heeft Commit-IT medio 2018 wederom een mooi migratie project afgerond.

Binnen dit op volle toeren draaiend ziekenhuis is door ons de gehele centrale data storage vervangen. Dit in verband met de geplande implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). En ook al is kwaliteit en kunde voor ons bij Commit-IT niet meer dan normaal, is het toch altijd extra fijn te horen dat de migratie ook voor de klant keurig en geruisloos verlopen is. Lees en bekijk hieronder de gehele klantcase / referentie.

Organisatie

Het IJsselland ziekenhuis is een algemeen en zelfstandig ziekenhuis in de regio Rijnmond. Zoals elk ziekenhuis werkt ook IJsselland nauw samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, de thuiszorg en verpleeghuizen.

Deze groep zorggeoriënteerde dienstverleners bevinden zich in de directe regio, maar anno 2018 natuurlijk ook daarbuiten. Een constante en stabiele betrouwbare toegang en veiligheid van data is dus ook bij deze zorgaanbieder een absolute vereiste.

Uitdaging van IJsselland Ziekenhuis 

Aan Commit-IT de taak de migratie van de centrale storage zo te organiseren dat de artsen en het verpleegkundig personeel er geen hinder van zouden ondervinden in hun dagelijkse werkzaamheden.

“De vraag is ontstaan vanwege problemen rondom onze bestaande storage oplossing. Wij maakten hierbij gebruik van Lefthand-storage en dat product zou door onze toenmalige leverancier uit gefaseerd worden. Hierdoor moesten we op zoek naar een vervangend product. De hardware was inmiddels ook ruim 5 jaar oud en dus reeds aan vervanging toe. Daarnaast was de bestaande infrastructuur minder geschikt voor de implementatie van het nieuwe EPD.”

Suzan Verzijlen

IJsselland Ziekenhuis

Een extra uitdaging in dit project was dat de centrale storage meteen ook de onmisbare basis vormde voor het hele informatie- en datasysteem in het ziekenhuis. Hierdoor werd er op een constante basis 24/7 aanspraak gedaan op de beschikbare data. Dit zowel door intern personeel en externe zorgverleners als projectmedewerkers van het nieuwe EPD.

De door Commit-IT geboden oplossing

Commit-IT is al jaren de vaste leverancier voor diverse IT-diensten en -producten aan het ziekenhuis. Gebaseerd op het reeds opgebouwde vertrouwen heeft Suzan Verzijden Commit-IT gevraagd mee te denken aangaande een ontwerp voor de nieuwe infrastructuur.  

Ad Kil, directeur bij Commit-IT verteld hierover:

Deze uitdaging hebben we natuurlijk met beide handen aangepakt. Maar in plaats van meteen te kiezen voor snelle full flash oplossingen, hebben we eerst eens kritisch gekeken welke uitdagingen IJsselland nu écht had ten aanzien van de infrastructuur.”
Ad Kil

Directeur, Commit-IT

En door juist dit ongevraagde stapje extra zijn onze specialisten tot een oplossing gekomen die niet alleen100% past bij de vraag, maar ook bij de daarbij horende toekomstige uitdagingen. Want door kritisch te kijken naar welke data nou welke snelheid nodig heeft, hebben we een meer dan noemenswaardige kostenbesparing gerealiseerd voor de klant.

“De zeer hoge snelheid wordt nu behaald door lokale storage in de servers te gebruiken en mindere snelle data op andere centrale storage te plaatsen. Hierdoor is een oplossing ontstaan die het IJsselland ziekenhuis past als een maatpak.”

Ad Kil

Directeur, Commit-IT

“We hebben uiteindelijk voor de oplossingen van Huawei gekozen. De Ocean Store 2600 lijn van Huawei is een hybride Platform, dat perfect aan onze vragen voldoet. Voor ons waren een aantal zaken van belang. Onder andere de mogelijkheid tot verdere uitbreiding en een duidelijk onderscheid voor de snelle en wat langzamere storage. Met de Ocean Store kunnen we hier perfect aan voldoen.”

Gert van Zuylen

IJsselland Ziekenhuis

Bij Commit-IT zien we geregeld dat een bedrijf of organisatie, gebaseerd op eerdere positieve ervaringen, trouw is aan een specifiek hardware-merk. In het geval van IJsselland had het ziekenhuis al ervaringen met de kwaliteit van Huawei producten. Dus toen na onderzoek bleek dat ons advies voor dit project ook duidelijk uitging naar Huawei storage was de definitieve keuze dan ook snel gemaakt. 

Resultaat van de samenwerking

Wij hebben gemerkt dat alle collega’s van Commit-IT die aan dit project meegewerkt hebben de samenwerking met de IT-afdeling van IJsselland als bijzonder prettig ervaren hebben. De systeembeheerders waren minstens zo gebrand als wij op een spoedig en soepel verloop van het project. Dat was dus erg prettig samenwerken.

“Waar ik ontzettend trots op ben is het geruisloze verloop van de gehele project. Ik zal daarom zeker de komen tijd Commit-IT aanbevelen bij collega-ziekenhuizen.”

Gert van Zuylen

IJsselland Ziekenhuis

“Zowel de communicatie, als de intensieve samenwerking met de specialisten van Commit-IT heb ik als bijzonder flexibel ervaren. Ook de feitelijke implementatie is goed en gecontroleerd verlopen. De belangrijkste reden waarom ik Commit-IT zou aanbevelen is de goede prijs-kwaliteitverhouding en de bijzonder aangename manier van samenwerken. Opvallend was ook dat het hele ICT-team door Commit-IT echt ontzorgd werd, en dat hebben we helaas ook weleens anders meegemaakt.”

Suzan Verzijden

IJsselland Ziekenhuis

Conclusie

Ook hebben we natuurlijk aan zowel Suzan van Zijden en Ger van Zuylen gevraagd waar ze het meest trots op zijn kijkende naar het verloop van het migratie project.

“Ik ben er het meest trots op dat we naast alle andere grote projecten die we draaien, ook dit project snel en soepel hebben afgerond.” 
Suzan Verzijden

IJsselland Ziekenhuis

Waar ik ontzettend trots op ben is het geruisloze verloop van de gehele project. Ik zal daarom zeker de komen tijd Commit-IT aanbevelen bij collegaziekenhuizen.
Gert van Zuylen

IJsselland Ziekenhuis

Deel deze referentie met je brachegenoten

           

HEB JIJ OOK
EEN ICT UITDAGING?